مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است

قبل از خواندن این مقاله مرغ و خروس پرورش ندهید!!

امتیاز کاربران :
10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش به چگونگی تولید مناسب جوجه خواهیم پرداخت. به خاطر بسپارید: جوجه باید مقرون به صرفه باشد. و همچنین تعداد جوجه های بدست آمده از تخم ها باید، زیاد و قابل قبول باشد. و جوجه ها باید سالم باشند.

جوجه:

جوجه آوری از ویژگی های طبیعی و فیزیولوژیک پرندگان برای ادامه و حفظ بقای خود می باشد. مدت زمان که لازم است تا جوجه در داخل تخم رشد کند و تخم را ترک داده و به شکل موجود زنده از تخم بیرون آیند را دوره هچ می گویند. جوجه به دو روش طبیعی و مصنوعی قابل تولید می باشد. که در روش طبیعی از مرغ و در روش مصنوعی انسانها بوسیله دستگاه های مخصوص جوجه کشی، جوجه را در راستای هدفهای اقتصادی خود تولید می کنند. تامین گرما و رطوبت و همچنین اکسیژن رسانی و چرخاندن مناسب تخمها برای رشد جوجه در داخل تخم، توسط دستگاه هایی که معروف به دستگاه جوجه کشی است صورت می گیرد.

به اتاقک هایی که محل قرار گیری دستگاههای جوجه کشی می باشد اتاقک هچ می گویند که در این اتاقک ها شرایط مناسب برای بالا رفتن راندمان جوجه آوری دستگاه جوجه کشی پیاده می شود.

دوره هچ در سه بخش بررسی می شود:

1- بخش اتاقک هچ (نوع ساخت اتاقک و ویژگی هایش)

2- دستگاه جوجه کشی (ویژگی ها و سیستم عملکردش)

3- تخم مخصوص هچ (ویژگی ها و نحوه رسیدگی به تخم ها قبل از ورود به دستگاه)

اتاقکهایی که دستگاههای جوجه کشی در آنجا قرار می گیرد باید دمایی حدود 24-22 درجه و رطوبتی حدود 70-60 درصد داشته باشد. برای اینکه قرار دادن و در آوردن تخم ها به داخل دستگاه آسان و راحت باشد باید قسمت جلویی دستگاه باید 4-3 متر باز باشد تا براحتی عملیات لازم انجام شود.

اگر بیش از یک دستگاه جوجه کشی استفاده می کنید باید بین دستگاهها حداقل 150 سانتی متر فاصله باشد.بین سقف و دستگاه جوجه کشی حداقل 100 سانتی متر فاصله باشد تا جریان هوا به خوبی جاری باشد. مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اتاقک جوجه کشی به ظرفیت دستگاه جوجه کشی بستگی دارد به طوری که برای هر تخم در حال هچ از زمان قرار گرفتن در دستگاه تا در آمدن جوجه حدود 5/7 گرم اکسیژن مورد نیاز است. اتاقکهای جوجه کشی نباید تحت نور آفتاب قرار گیرند. و برای تمیز کردن کف و دیوار های اتاقک باید از مواد پاک کننده و شوینده ساده استفاده شود.

در دوران هچ برای اینکه جوجه های داخل تخم مرغ در معرض میکروبها قرار نگیرند بهداشت اتاقک هچ بسیار مهم می باشد. به همین سبب شرایط لازم برای بهداشت اتاقک هچ و بهداشت کارکنان به جا آورده شود. برای اینکه فرآیند تولید جوجه موفقیت آمیز و مقرون به صرفه باشد یکی از مهمترین و موثرترین گزینه ها و نوع سیستم و کیفیت دستگاه جوجه کشی می باشد.

در دوره هچر هم از لحاظ تشکیل جوجه در داخل تخم و هم از لحاظ در آمدن جوجه از تخم برای راندمان جوجه آوری خوب عوامل متعددی دخیل می باشد. که از این میان چهار مورد از آنها بسیار مهم و حایز اهمیت می باشد. و این چهار اصل مهم گرما، رطوبت، اکسیژن رسانی و چرخش می باشد.

هم اکنون این موارد را تک به تک بررسی خواهیم کرد و به ویژگی هایشان اشاره خواهیم کرد.

گرما:

برای تبدیل یک تخم به یک موجود زنده (جوجه) گرما یک عامل مهم و حیاتی می باشد. سیستم گرمایشی دستگاه جوجه کشی به هر شکلی که باشد باید گرمای مورد نیاز برای تکامل و رشد جوجه به داخل تخم برسد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :