مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است

کندلینگ یا همان نطفه سنجی

امتیاز کاربران :
7 / 10
از 1 کاربر

کندلینگ

تعدادی ازتخمهای انواع مرغها و پرندگان چه اینکه پرنده روی آن خوابیده باشد، و یا با دستگاه جوجه کشی کار میکنید،و منتظر هچ شدن آنهایید، طبیعتا بدون نطفه می باشند. لذا حذف تخم های بدون نطفه یا جنین مرده موجب جلوگیری اشغال بی ثمر فضای دستگاه جوجه کشی و الافی پرنده ای که روی تخم خوابیده و همچنین موارد حاد آن همانند انفجار تخم فاسد که موجب آلوده گی دستگاه جوجه کشی و بقیه تخمها میگردد. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است ، روش تشخیص تخم های هرز هست که الزاما بواسطه چراغ کندلینگ صورت میگیرد.جنین مرده اغلب به صورت حلقه یا لکه خون و یا لکه سیاه مشاهده می شود.جنین در حال رشد و زنده  همراه با رگهای خونی احاطه شده در انتهای بزرگ و پهن تخمقابل تشخیص می باشد. پس از مرگ جنین، رگهای خونی از بین رفته و لکه تیره ای در تخم باقی می ماند.

چراغ نوربینی یا کندلینگ تخم

کندلینگ یا نطفه سنجی چیست؟

تابش نور بر روی تخم به منظور مشاهده رشد جنین را کندلینگ می نامند. عمل کندلینگ یا نوربینی بواسطه دستگاه آن که چراغ کندلینگ نامیده میشود انجام می پذیرد.

کندلینگ تخم های سفید یا بی رنگ به مراتب ساده و دارای وضوح بیشتری نسبت به تخم های تیره یا لکه دار می باشد.برای بررسی یک تخم باید آنرا در فضای تاریک، تحت تابش دستگاه کندلینگ قرار داد.در این زمان باید دقت کنیم که سرد شدن تخمها ممکنست به جنین آسیب واردکند و بهتر است دمای محیط کاری بمنظور نطفه سنجی تخمها ، دمای 25 تا 30 درجه سانتی گراد باشد،که دراین شرایط آسیبی به جنین در اثر افت دما نرسد. اگر تخمهای بدون نطفه تا پایان روز سوم تشخیص داده شوند پس از جداسازی قابل استفاده خوراکی می باشند.البته این کار زیاد توصیه نمی شود زیرا تخم در معرض افزایش میکروب ها خواهد بود. با ثبت نتایج نطفه سنجی و موارد غیر معمول مرگ جنین و تخم های بدون نطفه در جهت تشخیص علت این مسئله اقدام کرده و راه حل های اصلاحی جهت بهبود فرایند جوجه کشی های آتی را اتخاذ نمود.

نمونه تخم بی نطفه در نطفه سنجی با چراغ نطفه سنج نمونه تخم نطفه دار در نطفه سنجی با چراغ نطفه سنج
کندلینگ تخم بی نطفه  کندلینگ تخم نطفه دار

 

در شرایط ایده ال عمل نوربینی در زمان های زیر صورت می پذیرد :

1 - روز دوم جمع آوری تخم ها برای پیدا کردن محل اتاقک هوایی تخم
2 - یک تا دو هفته پس از قرار دادن در دستگاه جوجه کشی برای تشخیص بارور بودن تخم ها
3 -  در داخل دستگاه هچر جهت تشخیص روند هچ

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :